top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat ARRDZ met uw persoonsgegevens doet wanneer wij informatie over u hebben ontvangen omdat u onze website heeft bezocht en/of omdat u contact met ons heeft opgenomen. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen indien dit nodig is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 april 2023.

 

ARRDZ, gevestigd te Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

https://rensreichard5.wixsite.com/arrdz

Land voor water 76, 2841NM Moordrecht

+31 6 20765239

KVK-nummer: 82664838

 

Van wie verwerkt ARRDZ persoonsgegevens?
Wij verwerken gegevens van personen die onze website hebben gebruikt en personen met wie wij contact hebben gehad.

 

Hoe komt ARRDZ aan uw persoonsgegevens?

Als ARRDZ uw persoonsgegevens verwerkt, heeft zij deze gegevens van u gekregen omdat u onze website bezoekt en/of omdat u via mail, telefoon of op andere wijze contact met ARRDZ opneemt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt ARRDZ?

ARRDZ verwerkt uw persoonsgegeven omdat u deze aan ons hebt verstrekt zodat u gebruik kunt maken van onze diensten.

 

Gegevens die we gebruiken

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Naam

 • e-mailadres

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • betaalgegevens

 • fotomateriaal

 • filmmateriaal

 

Gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers/klanten die jonger dan 16 jaar zijn tenzij de ouder(s) van dergelijke website bezoekers/klanten hiervoor toestemming hebben gegeven.

Als u onze website bezoekt als minderjarige gaan wij ervan uit dat u hiervoor toestemming heeft van uw ouder(s). Als u denkt dat wij zonder toestemming gegevens hebben opgeslagen van een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via: Rensreichard@gmail.com. Wij zullen deze gegevens aan de hand van uw mail direct verwijderen.

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

ARRDZ verwerkt uw persoonsgegeven op grond van het feit dat u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en ARRDZ of omdat zij dit verplicht is op grond van de wet

 

Doelen voor verwerking persoonsgegevens

ARRDZ verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze diensten goed uit te kunnen voeren.

 • u te informeren of eventuele wijzigingen van onze diensten

 • onze diensten optimaal uit te kunnen voeren en bij u af te kunnen leveren.

 • uw betaling af te handelen

 • te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ARRDZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang dat volgens de wet moet. Op grond van de wet op de Rijksbelastingen moeten wij bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot debiteuren en crediteurenadministratie minimaal 7 jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens

ARRDZ verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als zij dit op grond van de wet verplicht is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ARRDZ maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Indien dit verandert zullen wij een ieder op wie dit invloed heeft zo spoedig mogelijk informeren.

Beveiliging persoonsgegevens

ARRDZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd kun u contact opnemen met: Rensreichard@gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Omdat ARRDZ uw persoonsgegevens gebruikt heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U heeft daarnaast het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op dataportabiliteit, dit betekent dat u ons kunt verzoeken om uw gegevens naar u op te sturen zodat u bijvoorbeeld uw gegevens met een andere organisatie kan delen.

 

Verzoeken zoals hierboven omschreven kunt u indienen door een mail te sturen naar: Rensreichard@gmail.com

 

Als u een dergelijk verzoek indient zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat u de persoon bent die het verzoek indient. In deze kopie dient u ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ en BSN zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

 

ARRDZ wijst u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aan welke regels moet deze privacyverklaring voldoen?

Deze privacyverklaring moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voornamelijk te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Vragen

Als u een vraag heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen door te mailen naar: Rensreichard@gmail.com

bottom of page